Voor een EU die
werkt voor Nederland

  • Europese buitengrenzen bewaken
  • Sterke gemeenschappelijke markt
  • Europese regeldruk omlaag
  • Herstel Nederlandse soevereiniteit
  • Geen digitale euro
Video afspelen

JA21 wil muren, hekken en zeeblokkade rondom Europese Unie

JA21 lijsttrekker Michiel Hoogeveen presenteert het ‘JA21 Begrens EUropa migratieplan’ met zeven ingrijpende voorstellen om de illegale immigratie naar Europa definitief te stoppen.

Onze cultuur, veiligheid en de sociale cohesie komen steeds verder onder druk te staan, net als basisvoorzieningen zoals het onderwijs, de zorg en de sociale zekerheid. Met onze plannen krijgt de EU weer grip op de ongecontroleerde immigratie naar Europa.

De Europese Unie is van waarde voor Nederland. Voor economische groei en banen!

Maar de EU is te groot en te duur. Daarom wil JA21 een EU met TWEE kerntaken:

  • Een sterke gemeenschappelijke markt: meer handel, minder regeldruk.
  • De buitengrenzen bewaken: stop illegale immigratie.

Onze mensen

Wij hebben
uw steun nodig

Vindt u ook dat uw stem onvoldoende wordt gehoord in Brussel? Om op te komen voor uw belangen hebben wij uw steun nodig. Niet alleen uw stem, maar ook een donatie kunnen wij goed gebruiken om uw geluid zo goed mogelijk in Brussel te vertegenwoordigen.

Volg JA21 op social media